Tidigare kurser

Svenska

Endodontiska

Sällskapet


SES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta patienter få behålla sina egna tandrötter. Originalet är bättre än ett implantat.


Ett urval av tidigare kurser


Effektiv antiseptik med EndoN2

Övertygande resultat! Lund 2015 -11 - 20


Plats: Lund, Neversv 31

Tid: Fredag den 20 nov. 2015 kl. 13-17

Föreläsare: Tandläkarna Bo Cederblom, Staffan Nordström, Nils Norrsell

Kursavgift: 2 300 kr inkl. fika. DentMan AB sponsrar och skänker EndoN2-sats till varje deltagare.

Anmälan: Senast 1 nov. E-post: nilinor@gmail.com Tel. 0731-585766.

Betalning: Senast 10/11 2015 till Nils Norrsells konto i SEB 5147-0020254Endokurs i Göteborg 13 februari 2015

Effektiv Antiseptik och Optimala resultat.

Kursgivare: Bo Cederblom, Nils Norrsell m. fl.

Plats: Elite Plaza Hotel, Västra Hamng. 3, Göteborg

Datum: 13 februari 2015

Tid: 13.00 -17.00

Kursavgift: 2600 kronor inkl. moms


Dentman bjuder på en sats N2 värd 1100 kronor.


Arrangör: Svenska Endodontiska Sällskapet, i samarbete med Dentman AB

Anmälan: nilinor@gmail.com Tel 0731-58 57 66


Alternativa rotfyllningsmetoder för total bakteriefrihet

Målet är klart, medel finns, övertygande resultat! Kurs i Stockholm febr. 2014


Plats: Centralt i Stockholm. Lokal meddelas senare

Tid: Fredag den 7 febr. 2014 kl.13-17

Föreläsare: Tandläkarna Bo Cederblom, Staffan Nordström och Nils Norrsell

Kursavgift: 2500 kr villket inkluderar fika och en N2-sats värd 1100:-

Anmälan: Senast 31 dec. E-post: nilinor@gmail.com Tel. 046-129880. Mobil: 0731-585766.

Betalning: Senast 31/1 2014 till Svenska Endodontiska Sällskapets bankgiro nr 823-5533


Program

Nils Norrsell

Information om forskning, vetenskap, alternativa rotfyllningsmetoder och framtidsscenario.

Antibakteriell verkan av olika desinfektionsmedel.

Formaldehydens egenskaper och kemi

Diagnos och därtill hörande överväganden

Rensnings- och rotfyllningsmetodik (video) Guttaperka?


Bo Cederblom

Rotfyllning på patienter med nedsatt immunförsvar.

Rotfyllningsresultat (röntgenbilder)

N2 och TCM. Egenskaper


Staffan Nordström

Andra indikationer för N2

Indirekt överkappning

Mjölktänder

Rotfyllningsresultat


Diskussion

Finns det misslyckade N2-rofyllningar och i så fall vad är orsaken? Akut värk: Orsak och behandling. Journalföring mm. Vilken metod ska man välja? Perforation.  Omgörning.


Välkommen till en kurs, som har revolutionerat och förenklat många tandläkares arbete. Glädjande positiva resultat gör att du kan lugna patienter som oroar sig över sambandet mellan kronisk tandinfektion och hjärtinfarkt.


Svenska Endodontiska Sällskapet. www.endodontiskasallskapet.se

/Arrangör/
Optimala rotbehandlingsresultat

Effektiv antiseptik ger övertygande resultat! Kurs i Stockholm maj 2014


Plats: Centralt i Stockholm. Lokal meddelas senare

Tid: Fredag den 16 maj 2014 kl. 13-17

Föreläsare: Tandläkarna Bo Cederblom, Staffan Nordström och Nils Norrsell

Kursavgift: 2500 kr inklusive fika och N2-sats värd 1100:- Rabatt ges till team.

Anmälan: Senast 1 april. E-post: nilinor@gmail.com Tel. 046-129880. Mobil: 0731-585766.

Betalning: Senast 9/5 2014 till Svenska Endodontiska Sällskapets bankgiro nr 823-5533


Program

Nils Norrsell

Information om forskning, vetenskap och framtidsscenario.

Antibakteriell verkan av olika desinfektionsmedel.

Formaldehydens egenskaper och kemi.

Diagnos och därtill hörande överväganden

Rensnings- och rotfyllningsmetodik (video) Guttaperka?


Bo Cederblom

Rotfyllning på patienter med nedsatt immunförsvar.

Rotfyllningsresultat (röntgenbilder)

N2 och TCM. Egenskaper


Staffan Nordström

Andra indikationer för N2

Indirekt överkappning

Mjölktänder

Rotfyllningsresultat


Diskussion

Finns det misslyckade N2-rofyllningar och i så fall vad är orsaken? Akut värk: Orsak och behandling. Journalföring mm Variationer på ovanstående metod. Perforation.  Omgörning.


Välkommen till en kurs, som har revolutionerat och förenklat många tandläkares arbete. Glädjande positiva resultat gör att du kan lugna patienter som är oroade över sambandet mellan hjärtinfarkt och kroniska tandinfektioner.


Svenska Endodontiska Sällskapet. Hemsida: www.endodontiskasallskapet.se

/Arrangör/


Bakteriefri rot med N2

Kurs i Stockholm den 14 juni 2013

 

Rotfyllningskurs i Stockholm

Plats: Fältöversten, Valhallavägen 148, Stockholm

Tid: Fredagen den 14/6 2013, kl 13 - 17
     Föreläsare: Bo Cederblom, Staffan Nordström och Nils Norrsell
     Anmälan: nilinor@gmail.com senast 14/5 2013

Info: Tel 046-129880
     

Arr.: Svenska Endodontiska Sällskapet

 

Fritt fram för N2

Målet är klart, medel finns, övertygande resultat!


Kurs i Stockholm på hotell Sheraton aug. 2012


Plats: Stockholm Sheraton, Tegelbacken 6, 101 23 Stockholm

Tid: Fredag 31/8 2012 kl.13-17

Föreläsare: Tandläkarna Bo Cederblom, Staffan Nordström och Nils Norrsell

Avgift: 2300 kr inkl. moms. N2-sats värd 1100:- ingår i kursavgiften

Anmälan: Tel. 046-129880. Mobil: 0731-585766. E-post: nilinor@gmail.com

Betalning: Senast 1/7 2012 till Svenska Endodontiska Sällskapet bg 823-5533


Program

Nils Norrsell

Antibakteriell verkan av olika desinfektionsmedel

Information om forskning, vetenskaplighet och framtidsscenario.

Formaldehydens egenskaper och kemi. Bakteriefri rot med N2

Diagnos och därtill hörande överväganden

Rensnings- och rotfyllningsmetodik (video) Guttaperka?


Bo Cederblom

Rotfyllning på patienter med nedsatt immunförsvar.

Rotfyllningsresultat (röntgenbilder)

N2 och TCM. Egenskaper


Staffan Nordström

Andra indikationer för N2

Indirekt överkappning

Rotamputationer, mjölktänder

Rotfyllningsresultat


Diskussion

Finns det misslyckade N2-rofyllningar och i så fall vad är orsaken?

Akut värk: Orsak och behandling. Journalföring mm

Variationer på ovanstående metod. Perforation. Omgörning.


Välkommen till en kurs, som har revolutionerat och förenklat många tandläkares arbete

med glädjande positiva resultat!


Nils Norrsell, Neversv. 31, 22479 Lund. Telefon.046-129880 Mobil: 0731-585766

Kontaktperson E-post: nilinor@gmail.com


Arrangör:

Svenska Endodontiska Sällskapet (SES) www.endodontiskasallskapet.se

c/o Carl Ekcarl.ek@mail.com

Gregorianska gatan 61

415 09 Göteborg

E-post:sekretariat@endodontiskasallskapet.se Bg: 823-5533

 

 

Bakteriefri rot med N2

Lund 23/3-12

 

Målet är klart, medel finns, övertygande resultat! Kurs i Lund fred. 23 mars 2012

Plats: Centralt i Lund. Lokal meddelas senare

Tid: Fredag 23/3 2012 kl.13-17

Föreläsare: Tandläkarna Bo Cederblom, Staffan Nordström och Nils Norrsell

Avgift: 2300 kr inkl. moms. Samtliga kursdeltagare erhåller en N2-sats värd 1100:- från Dentman.

Anmälan: Tel. 046-129880. Mobil: 0731-585766. E-post: nilinor@gmail.com

Betalning: Senast 15/3 2012 till Svenska Endodontiska Sällskapets bg 823-5533.

   

Program

Nils Norrsell

Antibakteriell verkan av olika desinfektionsmedel

Information om forskning, vetenskaplighet och framtidsscenario.

Formaldehydens egenskaper och kemi

Diagnos och därtill hörande överväganden

Rensnings- och rotfyllningsmetodik (video) Guttaperka?


Bo Cederblom

Rotfyllning på patienter med nedsatt immunförsvar.

Rotfyllningsresultat (röntgenbilder)

N2 och TCM. Egenskaper


Staffan Nordström

Andra indikationer för N2

Indirekt överkappning

Rotamputationer, mjölktänder

Rotfyllningsresultat


Diskussion

Finns det misslyckade N2-rofyllningar och i så fall vad är orsaken? Akut värk: Orsak och behandling. Journalföring mm Variationer på ovanstående metod. Perforation. Omgörning.


Välkommen till en kurs, som har revolutionerat och förenklat många tandläkares arbete med glädjande positiva resultat.


Kontaktperson:

Nils Norrsell, Neversv. 31, 22479 Lund. Telefon.046-129880 Mobil: 0731-585766

E-post: nilinor@gmail.com


Arrangör: Svenska Endodontiska Sällskapet (SES)


Copyright © All Rights Reserved