Nova Radix Parva

Svenska

Endodontiska

Sällskapet


SES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta patienter få behålla sina egna tandrötter. Originalet är bättre än ett implantat.


Nova Radix Parva - SES:s nyhetsbrev


Svenska Endodontiska Sällskapet utger nyhetsbrevet Nova Radix Parva (ISSN: 2002-7508), och sänds till samtliga medlemmar och stödmedlemmar elektoniskt (via E-post), samt i pappersform till de vilka saknar E-post. Äldre nummer kommer löpande att finnas tillängliga på hemsidan också.Redaktör: Carl T. Ek

Ansvarig utgivare: Nila Norrsell


Utgåvor


2017-1 (Utgiven 2017-08-24)


Copyright © All Rights Reserved