Nova Radix Parva

Svenska

Endodontiska

SällskapetSES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta patienter få behålla sina egna tandrötter. Originalet är bättre än ett implantat.Nova Radix Parva - SES:s nyhetsbrev


Svenska Endodontiska Sällskapet utger nyhetsbrevet Nova Radix Parva (ISSN: 2002-7508), och sänds till samtliga medlemmar och stödmedlemmar elektoniskt (via E-post), samt i pappersform till de vilka saknar E-post. Äldre nummer kommer löpande att finnas tillängliga på hemsidan också.Redaktör: Carl T. Ek

Ansvarig utgivare: Nila Norrsell


Utgåvor


2017-1 (Utgiven 2017-08-24)


Copyright © All Rights Reserved