Nova Radix

Svenska

Endodontiska

Sällskapet


SES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta patienter få behålla sina egna tandrötter. Originalet är bättre än ett implantat.


Nova Radix - SES:s skriftserie


Svenska Endodontiska Sällskapet har publicerat två nr i en skriftserie Nova Radix.Redaktör: Carl T. Ek

Ansvarig utgivare: Nila NorrsellNova Radix 1


Innehåll

Information till patienter om rotfyllning

Rotfyllda tänder utgör infektionsrisk

Infektioner i tänder kostar miljarder i onödan

Jäv bromsar utvecklingen inom endodontin

Samlade synpunkter och frågor till Socialstyrelsen och SBU från kritiker

Socialstyrelsen från kursgivare i N2-metoden

Brev till Riksrevisonen

Brev till Socialstyrelsen 1

Brev till Socialdepartementet 1

Brev till Socialdepartementet 2

Tack till Socialstyrelsen 2


Nova Radix 2


Innehåll

Tandinfektioner är ett hälsoproblem

Infektioner i rotfyllda tänder kan undvikas med beprövad . . .

Ovetenskaplig attityd och ointresse för klinisk erfarenhet hos Socialstyrelsen

Fobi, fixa idéer och känslostyrning i vården

Formaldehydens verkningar i nytt ljus

Mailsvar på frågor till professor Kerstin Petersson

Mailsvar på frågor till Claes Reit

Skrivelse till Socialstyrelsen från SES

Specialister och etik

Tandinfektioner dyra?

Ovetenskaplighet och maktmissbruk

Vanföreställningar i stället för vetenskap styr tandvården

Reflexioner över odontogena infektioner, antibiotika och antiseptika . . .

Fluor och andra gifter

Slöseri i tandvården

Etik i tandvården?

Skrivelse till Socialdepartementet angående yttrandefrihet

Skrivelse till Socialstyrelsen angående jäv

Antibiotikabehandling vid endodontiska infektioner

Skrivelse till Aud Löken Eiklid

Skrivelse till Aud Löken Eiklid 2

Skrivelse till DNV Certification AB 1

Skrivelse till DNV Certification AB 2

Skrivelse till DNV Certification AB 3

Skrivelse från DNV till GHIMAS

Skrivelse från DentMan till DNV

Fråga till Livsmedelsverket ang. formaldehyd

Skrivelse till DNV Certification AB 4

Skrivelse till DNV Certification AB 5

Skrivelse till DNV Certification AB 6
Copyright © All Rights Reserved