Hem


Rotkanalsinfektion kan bekämpas effektivt med formaldyhydhaltigt preparat. Detta bör ske redan vid primärbehandlingen. Allt annat är vansinne. SES inbjuder till kurs dagen efter Odontologisk Riksstämma, dvs. lörd 19 nov i Göteborg.


Tandläkare har följande valmöjligheter.

Lära N2-metoden. Den kombinerar aseptik och antiseptik, ger oöverträffad täthet och hög frekvens av total frihet från mikrober, trots minimal dos formaldehyd. Den beprövade erfarenhet är god och har starkt stöd i vetenskapliga studier.

 

2. Prova AH+ med hög halt av formaldehyd, osäker tätningsförmåga och avsaknad av långtidsstudier över kliniska resultat. Materialet innehållet bisfenol-A epoxiharts vars egenskaper Socialstyrelsen anser behöver studeras mer.


Intresseanmälningar till kurs i N2-metoden för optimal rotbehandling kan skickas tlll nilinor@gmail.com. Patienter är välkomna att ställa frågor.Svenska

Endodontiska

Sällskapet


SES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta patienter få behålla sina egna tandrötter. Originalet är bättre än ett implantat.
 

Svenska Endodontiska Sällskapet

Svenska Endodontiska Sällskapet (SES) bildades år 1975 av tandläkararen Lennart Telander, tandläkaren Sven Rosenbaum med flera. Vi välkomnar dig att läsa mer om SES, vårt arbete och syfte och om Dr Sargenti och N2-metoden. Vi lägger fortlöpande ut artiklar och andra texter där du som är intresserad av vårt arbete och N2-metoden kan läsa mer.

Vårt motto är: Engagerade i att bevara tänder.

Knutet till sällskapet finns N2-nätverket vilket är en E-mailkedja där vi håller varandra löpande informerade om nyheter om N2,endodonti och andra frågor vilka berör och intresserar oss. Om du skulle vara intresserad att bli en del av N2-nätverket är du välkommen. Mail: nilinor@gmail.com

Du som har gått kurs är välkommen i nätverket. Det kostar inget.

Ansvarig för hemsidan: Nils Norrsell

 

Socialstyrelsen gör sig ingen brådska att ändra felaktiga riktlinjer. Många patienter kommer att drabbas av farliga tandinfektioner ga att ineffektivt kalciumhydroxid används som antiseptiskt inlägg. De farligaste bakterierna överlever.

Det behövs klara besked på en rad punkter:

1. Är Socialstyrelsen positiv till att tandläkare informerar patienter om N2-studier och kliniska erfarenheter?

2. Anses valet av rotfyllningsmaterial fortfarande inte ha någon avgörande betydelse för läkningen av den apikala vävnaden, trots tandläkare Jan Svenssons negativa erfarenheter med Epiphany/Reak Seal?

3. Tar de nationella riktlinjerna verkligen inte ställning till vilket material som används? Det står ju att när mikrobiell invasion nått pulpan görs pulpektomi och kalciumhydroxidinlägg eller permanent rotfyllning. Resultatet blir ju kvarstående infektion i de flesta behandlade tänderna såvida rotfyllningen inte gjorts med N2.

4. Tandvårdslagen föreskriver att patienter ska göras delaktiga i valet av material. N2 har en antiseptiskt verkan till skillnad från konventionella medel. Har infektionskänsliga patienter inte rätt att välja N2? Har behandlaren rätt att döma ut en infekterad tand utan att informera om den goda prognosen för N2-rotfyllning?

5. Kliniker har rapporterat positiva erfarenheter med N2 ända sedan materialet kom till Sverige i slutet av 1950-talet. Studier av Telander 1966, Steup 2001, Teeuwen 2008 och Venuti 2014 visar på hög lyckandefrekvens. Varför tiger Socialstyrelsen om detta?

6. Läkemedelsverket har rekommenderat effektiva antiseptika för rotkanalsdesinfektion. Är det god tandvård att använda ineffektivt kalciumhydroxid? Inom ungdomstandvården drabbas ju varannan tand av en manifest infektion inom 3,5 år.

7. Infektioner kan spridas i kroppen från en infekterad rotkanal. Formaldehyd i lagom dos desinficerar effektivt en rotkanal och minskar risken för spridning och därmed också behovet av antibiotika med åtföljande resistensutveckling. Varför inte informera om detta?

8. Anser Socialstyrelsen att 2 mg formaldehyd utgör en hälsorisk? Det är ett kroppseget ämne som finns naturligt i blodet. Hur stor bedöms risken i så fall vara i förhållande till risken för problem pga. bristande desinfektion?

9. Inläggspreparat, som formalin, tymol och formocresol har inte längre någon plats i den endodontiska behandlingsarsenalen påstås i riktlinjerna. Hur stämmer detta med uppgiften att det är upp till varje tandläkare att välja bland CE-märkta material?

10. Eftersom N2 är tillåtet och resultaten är bra bör väl tandläkare ha kunskap om materialet, dess användning och behandlingsprognosen?

11. Måste det dröja till 2021 innan uppenbara felaktigeter i riktlinjerna ändras? Patienter utsätts ju under tiden för onödiga risker både i form av tandförluster, sepsis, endocardit och cancer, m.m.


Vi ser fram mot följande förändringar

1. Tandläkare ska ha kunskap om N2-metoden. De ska känna till och redovisa för patienter prognosen för såväl gängse rotfyllningsmetoder som för N2-metoden. Patienter ska informeras och göras delaktiga i metodvalet

2. Riktlinjerna ska belysa att valet av neutralt eller antiseptiskt verkande rotfyllningsmedel är avgörande för om slutresultatet blir en steril rot.

3. Kalciumhydroxid ska inte användas som antiseptiskt inlägg, då det är verkningslöst. I stället bör man använda TCM enligt Sargenti.

4. Värdefulla antiseptiska och dentinbildningsstimulerande egenskaper hos paraformaldehyd i en koncentration på upp till 5% ska framhållas.

5. Ovanstående fakta bör publiceras omgående i nya preliminära riktlinjer.


Gå nu till fliken: Nyheter och om du undrar tillfliken Vad är N2? i vänstra kolumnen litet längre upp på denna sida!


 

 

Copyright © All Rights Reserved