Hem

Svenska

Endodontiska

Sällskapet


SES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta patienter få behålla sina egna tandrötter. Originalet är bättre än ett implantat.


Rotkanalsinfektion kan bekämpas effektivt med formaldyhydhaltigt preparat. Detta bör ske redan vid primärbehandlingen. Allt annat är vansinne. SES inbjuder till information dagen efter Odontologisk Riksstämma, dvs. lörd 19 nov i Göteborg.


Tandläkare har följande valmöjligheter.

Lära N2-metoden. Den kombinerar aseptik och antiseptik, ger oöverträffad täthet och hög frekvens av total frihet från mikrober, trots minimal dos formaldehyd. Den beprövade erfarenhet är god och har starkt stöd i vetenskapliga studier.

 

2. Prova AH+ med hög halt av formaldehyd, osäker tätningsförmåga och avsaknad av långtidsstudier över kliniska resultat. Materialet innehållet bisfenol-A epoxiharts vars egenskaper Socialstyrelsen anser behöver studeras mer.


Intresseanmälningar angående utbildning i N2-metoden skickas tlll nilinor@gmail.com. Bakteriefri rotfyllning - en mänsklig rättighet

Information till tandläkare och patienter om N2-metoden i  Göteborg lörd. 19 nov 2022. 


Föreläsare: Nils Norrsell, leg. tandläkare och leg. psykoterapeut.  

Tandvårdslagen ger patienter rätt till viktig information som tyvärr många tandläkare försummar. Den valmöjlighet som tandvårdslagen ger saknas. Gängse metoder leder ofta till kronisk infektion, trots höga kostnader. Orsaken är ineffektiva antiseptika. 


Då intresset från patienthåll har visats vara stort vänder vi oss nu inte bara till tandläkare utan också till patienter. Teorierna bakom den mycket framgångsrika N2-metoden förklaras liksom de psykologiska mekanismer som gör att den bara används av ett fåtal tandläkare i Sverige. Äntligen en metod som fungerar, har många sagt när de märkt att de får förutsägbara och bra resultat.


Bakterier i rotkanaler kan orsaka allvarliga hälsoproblem, onödiga antibiotikakurer, risk för sepsis eller infarkt? Sannolikheten för hjärtproblem har visats vara statistiskt signifikant. Endodontic inflammatory disease: A risk indicator for a first myocardial infarction, Dan Sebring, m.fl. International Endodontic Journal - 2022-01-01


Var: Allégården, Södra Allégatan 4, Göteborg

När: Lörd 19/11 kl 10-11.30. Alla som är  intresserade av bakteriefria rotfyllningar, är välkomna.

      

Program.

N2-metoden i teori och praktik. Intressanta resultat och möjligheter visas. Tillfälle ges att ställa frågor. 


Avgift: 150 kr inkl moms. 

Anmälan: mejla till nilinor@gmail.com eller ring 0731585766 senast 15 okt. 2022. Bekräfta din anmälan genom att betala till Nils Norrsells bankkonto nr 51430020254 inom 10 dagar. Om du önskar ett kvitterat fakturaunderlag så ange det. Anmälan är bindande.


Välkomna till en föreläsning som visar vilka oanade möjligheter som finns att bevara originalen och undvika hälsorisker. Vi hoppas kunna inspirera tandläkare att utbilda sig och väntar bara på klara besked från Socialstyrelsen. Vi vill visa allmänheten att det oftast finns bättre altern än utdragning av tänder som drabbats av pulpaskada. 


Svenska Endodontiska Sällskapet/ Nils Norrsell


P. S. Samma dag kl 14 i samma lokal blir det en föreläsning med titeln Hypnos och djuptransfenomen


Upprop!

Varför finns det så få N2-tandläkare? Därför att de trakasseras av försäkringskassan.

Anklagelse för arbete i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet (VBE) används gortyckligt, utan att det finns en klar definition. Femtio års arbete med N2-metoden och en rad studier som bekräftar goda resultat betraktas som obeprövad erfarenhet. Som stöd för en planerad rättslig prövning behöver anmälarna en lista med namn på folk som ställer sig bakom en sådan. Det medför inga som helst förpliktelser att stå med på listan. 


Meddela mig om du är positiv till en juridisk prövning av hur begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet används och hur det bör definieras.Maila ditt namn till nilinor@gmail.com och skriv Positiv till utredning av VBE


Kolla denna länk

https://newsvoice.se/2021/04/daliga-rotfyllningar/

.


Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Copyright © All Rights Reserved