Hem

SES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta patienter få behålla sina egna tandrötter. Originalet är bättre än ett implantat.


Rotkanalsinfektion kan bekämpas effektivt med formaldyhydhaltigt preparat. Detta bör ske redan vid primärbehandlingen. Allt annat är vansinne.


Tandläkare har följande valmöjligheter.

Lära N2-metoden. Den kombinerar aseptik och antiseptik, ger oöverträffad täthet och hög frekvens av total frihet från mikrober, trots minimal dos formaldehyd. Den beprövade erfarenhet är god och har starkt stöd i vetenskapliga studier.

 

2. Prova AH+ med hög halt av formaldehyd, osäker tätningsförmåga och avsaknad av långtidsstudier över kliniska resultat. Materialet innehållet bisfenol-A epoxiharts vars egenskaper Socialstyrelsen anser behöver studeras mer.


Bakteriefri rotfyllning- en mänsklig rättighet som saknas på de flesta håll i Sverige. 


Vårdrelaterade infektioner och onödigt mycket antibiotika i tandvården

En vårdrelaterad infektion är en infektion som uppkommer hos en person till följd av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom vård och omsorg.(1) En sådan infektion orsakar ett stort mänskligt lidande och stora kostnader för både patient ochsamhälle.  För att undvika och minska risken för vårdrelaterade infektioner måste smittspridning förhindras.


Merparten av alla patienter med en vårdrelaterad infektion behandlas med antibiotika. Därför är det viktigt även ur antibiotikaresistenssynpunkt att minska risken för smittspridning. Inom tandvården sprids infektioner ofta i samband med rotbehandling.(2) Orsaken är bristande effektivitet hos de antiseptika som de flesta använder. Antibiotikaförskrivning får aldrig ersätta lämplig och effektiv antiseptisk behandling och nödvändig lokal behandling. Tandläkares andel av all antibiotikaförskrivning är 7%.och bör kunna minskas till hälften

I syfta att minska tandläkares antibiotikaförskrivning anordnade Läkemedelsverket en konferens i Uppsala 2013. Trots att en av slutsatserna var att effektiva antiseptika ska användas vid rotbehandling (3) rekommenderar Socialstyrelsen fortfarande milda, ineffektiva antiseptika i sitt nyligen uppdaterade kunskapsdokument.


Det borde vara en självklarhet att använda ett effektivt antiseptikum redan vid primärbehandlingen.(4) Att rotfyllningsspecialister har motarbetat detta i över 50 år har lett till mycket onödigt lidande och höga kostnader för samhälle och patienter. Det verkar som om ingen vill ta ansvaret. Allra minst de specialister som tiger som muren.

Formaldehyd är ett ämne som finns i människans blod i en halt av 2 mg/l. Det är starkt antiseptiskt och används därför för desinfektion vid rotbehandling. Resultaten är mycket goda. Kritiker påstår att ämnet är cancerogent, men undviker att tala om dosfrågan och de fakta som visar att det är ofarligt.(5)

Hur länge ska patienter behöva utsättas för onödiga tandvårdrelaterade infektioner? Varför har rotfyllningsspecialister i smyg börjat använda ett material kallat AH+ som avger mångfalt högre dos formaldehyd? (6) Varför har de i alla år varit kritiska mot det välfungerande material N2? Det är uppenbart att man vill slippa konkurrens från vanliga tandläkare som får bättre resultat (Venuti 2014) och tar mindre betalt.


1. https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/vri--vardrelaterade-infektioner/

2. https://www.tandlakartidningen.se/media/1179/Meurman_1_2002.pdf

3. https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/antibiotika-i-tandvarden---behandlingsrek

4. https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/lagar-och-foreskrifter/centrala-lagar/tandvardslagen

5..https://www.oralhealthgroup.com/features/1003920079//

6. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/iej.12389

Svenska

Endodontiska

SällskapetCopyright © All Rights Reserved