Kriget mot N2


Rotfyllningsspecialister har missbruket sin makt sedan 50 år

I stället för att erkänna de goda resultaten som visats med det antiseptiska rotfyllningsmedlet N2 hävdar de att dess innehållet av 2 mg (2 ppm) paraformaldehyd är cancerogent. Ändå har de börjat använda AH+, som ger minst den dubbla dosen och dessutom innehåller Bisfenol A. Några av dem tycks ha insett att formaldehyd är ett effektivt och värdefullt antiseptikum.


Begreppet beprövad erfarenhet har ersatts med krav på att följa riktlinjer som man kallar lege artis. De uppfyller inte ens de mest elementära krav på objektivitet och sanningsenlighet. Enligt SBU leder standardmetoden för rotfyllning till dåliga resultat. I stället för att erkänna att man varit på fel spår från början försöker man nu göra gällande att formaldehyd från AH+ är mindre farlig än den som kommer från N2.


Sedan femtio år  har endodontister krigat mot N2 med alla medel. Maktmissbruk, i form av varningar, förbud, trakasserier, förtal, lögner, och falsk propaganda används fortfarande. I sin iver att slippa konkurrens från N2 - tandläkare med mycket goda resultat lyckades man få till ett olagligt förbud i början på 1990-talet. Det upphävdes 1998 tack vare EU. 


Ändå fortsätter man att förpesta livet för N2-tandläkare. Precis som i diktaturer skapar man rädsla och osäkerhet genom terror mot dem som har avvikande åsikter. Nyligen fråntogs en N2-tandläkare sin legitimation med stöd av lögner och falska påståenden. Man skäms inte för att se sig själv som företrädare för etik. N2 sägs vara cancerogent pga. formaldehyd medan  AH+, med högre halt (3,9 ppm), försvaras.


För patienter som får infekterade rotfyllningar ökar risken för hjärtinfarkt, sepsis och tandförluster och ev. också för cancer.  Före strålbehandling dras som regel alla rotfyllda tänder ut. Tandhälsoförbundet avråder helt från rotfyllning. Deras motstånd mot N2 grundas numera på att finns patienter som är allergiska eugenol även om detta är ovanligt.


Tandläkare känner stort obehag när det handlar om N2 och vågar inte ens ta del av kunskap om goda resultat. De flesta väljer att fortsätta att förlita sig till metod som bevisligen ger usla resultat. Antalet rotfyllningar som görs minskar. Socialstyrelsen ger otydliga besked och har inte ens svarat på frågan om N2 är tillåtet, trots att den ställts flera gånger, varav den senaste var i december 2021. 


Några av dem tycks ha insett att formaldehyd är ett effektivt och värdefullt antiseptikum.


Begreppet beprövad erfarenhet har ersatts med krav på att följa riktlinjer som man kallar lege artis. De uppfyller inte ens de mest elementära krav på objektivitet och sanningsenlighet. Enligt SBU leder standardmetoden för rotfyllning till dåliga resultat. I stället för att erkänna att man varit på fel spår från början försöker man nu göra gällande att formaldehyd från AH+ är mindre farlig än den som kommer från N2.


Sedan femtio år  har endodontister krigat mot N2 med alla medel. Maktmissbruk, i form av varningar, förbud, trakasserier, förtal, lögner, och falsk propaganda används fortfarande. I sin iver att slippa konkurrens från N2 - tandläkare med mycket goda resultat lyckades man få till ett olagligt förbud i början på 1990-talet. Det upphävdes 1998 tack vare EU. 


Ändå fortsätter man att förpesta livet för N2-tandläkare. Precis som i diktaturer skapar man rädsla och osäkerhet genom terror mot dem som har avvikande åsikter. Nyligen fråntogs en N2-tandläkare sin legitimation med stöd av lögner och falska påståenden. Man skäms inte för att se sig själv som företrädare för etik. N2 sägs vara cancerogent pga. formaldehyd medan  AH+, med högre halt (3,9 ppm), försvaras.


Att en myndighet ger stöd åt dem som vill förhindra bakterieväxt i rotkanalen är oetiskt och groteskt. Att tandvårdsorganisationer som Praktikertjänst, Folktandvården m.fl  stöder falsarierna är grymt. De har många liv på sitt samvete. Endodontister har visat mer intresse för makt, prestige och den egna plånboken än för de negativa effekter av kvarlämnade bakterier. 


Ur vetenskaplig synpunkt är det viktigt att inte bara studier som talar för den egna saken väljs ut. Det finns flera studier som visar att AH+ under stelningsfasen avger formaldehyd. Det finns också studier som visar att de relativt små mängderna det handlar om i rotkanalen är ofarliga och det gäller även N2. Att fördöma detta material är ohederligt. Att inte använda effektivt antiseptikum är oetiskt.