Om SES

Svenska

Endodontiska

Sällskapet


SES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta patienter få behålla sina egna tandrötter. Originalet är bättre än ett implantat.


Om Svenska Endodontiska Sällskapet

Ur Svenska Endodontiska Sällskapets stadgar § 2 Syfte

 

Sällskapet syfte är att stödja och informera om modern endodonti, att uppmuntra klinisk dokumentation och forskning bland annat om endodontins inverkan på det allmänna hälsotillståndet. Vi kommer att arrangera kurser, föreläsningar och seminarier inom endodonti och andra ämnen vilka ligger i medlemmarnas intresse. För att så många patienter som möjligt ska kunna hitta en N2-tandläkare vill vi underlätta detta genom att publicera adresser på hemsidan och eventuellt genom annonsering.

 

SES tar fasta på att eliminering av infektion i tandrötter kräver effektivast möjliga antiseptikum.

Paraformaldehyd har visats fungera bra sedan mer än 60 år i den koncentration det har i N2.

Vetenskapliga undersökningar av resultaten med N2 visar helt övertygande resultat. Den senaste versionen av Tandvårdslagen föreskriver att patienten ska göras delaktig i viktiga metodval.

 

Tandläkare ha skyldighet att informera patienten. Tandutdragningar ska inte få göras utan tvingande skäl. Bevarandet av tandrötter ska premieras. Tandvårdsförsäkringen ska vara restriktiv när det gäller implantatbehandling. Tandläkare som utan tvingande skäl har dragit ut användbara rötter bör få stå för kostnader för implantat.

 

På 1960-talet var karies ett stort problem. Det minskades drastiskt när man förstod att tillförsel av fluor stärker emaljen och började använda fluor i tandkräm. Insikten att formaldehyd är nödvändigt för att få en rotkanal streril borde nu efter mer än 60 års goda kliniska resultat vara en självklarhet.

 

Svenska Endodontiska Sällskapet är en ideell förening, och styrelsen har sitt säte i Göteborg, men bedriver verksamhet på flera orter i landet.

 

 

Medlemskap i SES

 

"Medlemskap beviljas av styrelsen efter personlig ansökan. Företrädesvis odontologiskt och medicinskt utbildade, men även andra vilka visat på ett seriöst intresse för endodonti och Sällskapets syften och verksamhet."

 

Ur Svenska Endodontiska Sällskapets stadgar §4 Medlemskap

 

 

Om du skulle vara intresserad av att bli medlem i Svenska Endodontiska Sällskapet, delar vår filosofi, är intresserad av de frågor vi arbetar med och du stödjer Sällskapets syften så är du mycket välkommen att sända din medlemsansökan till ordf. Bengt Nordström eller till Nils Norrsell nilinor@gmail.com  Bifoga dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och E-postadress).

 

 Välkommen som medlem!

 

 Patientrådgivning

Om du känner dig tveksam till förslag om att dra ut tänder så kan du låta tandläkaren skicka röntgenbilder till vår ordförande Nils Norrsell, nilinor@gmail.com så får du en second opinion utan kostnad. Tänk på att dina egna tandrötter nästan alltid är bättre än implantat och att kostnaden kan bli väsentligt lägre om man kan rädda dem. 

 

Vi får ofta frågor från oroliga patienter. De vill veta om man kan rädda tänderna med N2 sedan de fått

förslag om utdragning och dyra implantatersättningar. De flesta tandläkare saknar all kunskap om effektiv desinficering med N2, vilket inte åstadkoms med kalciumhydroxid. Socialstyrelsen har missat att uppdatera sitt kunskapsdokument sedan det statliga organet SBU 2010 konstaterat att evidens saknas för kalciumhydroxid. Man har meddelat att det är upp till varje tandläkare att göra materialval, och att sträva efter att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

Tandvårdslagen säger att patienten har rätt att vara delaktig i viktiga val, t.ex om det finns alternativ till utdragning. Det är förståeligt att många tandläkare saknar tilltro till rotfyllning, då resultaten i

allmänhet är på samma låga nivå som för 100 år sedan. Mindre förståeligt är det totala ointresse för de studier som visat överlägsna resultat med N2. Själv imponerades jag tidigt av L. Telanders långtidsstudie från 1966, som uppvisade 92 % lyckandefrekvens och inga tecken på infektion i någon enda tand.

 

Kalciumhydroxid dödar visserligan många bakterier, men de farligast överlever ofta. En undersökning från 1991 som ofta nämns är en korttidsstudie som inte säger något om de långsiktiga kliniska resultaten. Bakterier gömmer sig lätt i tunna sidokanaler. N2 har visat sig vara det enda CE-märkta desinfektions-

och rotfyllningsmedel som kan komma åt dem och åstadkomma bakteriefrihet. Att säga sanningen kan säkert uppfattas som ett påhopp av dem som är övertygare om sin egen förträfflighet och tycker att man klarar sig bra utan kunskap om världens mest använda och mest framgångsrika rotfyllningsmetod. Fråga din tandläkare om hen har utbildning i N2-metoden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved