Boka föreläsningar

Svenska

Endodontiska

Sällskapet


SES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta patienter få behålla sina egna tandrötter. Originalet är bättre än ett implantat.


Boka föreläsningar


Svenska Endodontiska Sällskapet erbjuder uppdragsutbildningar och föreläsningar i N2-metoden och endodonti, och andra närliggande ämnen. SES förmedlar endast kontakt till föreläsarna och tillhanda håller information. Bokning av föreläsning och uppdragsutbildning görs med respektive föreläsare. Arvodet för föreläsning med normal omfattning är 6 500 kr (ex. moms) plus ev. resekostnader. Varje föreläsare fakturerar enskilt. För längre och andra engagemang, välkommen att kontakta respektive föreläsare för mer information. Vår föreläsare samarbetar självklart vid t ex seminarier och liknade.


Våra föreläsare

Nils Norrsell

Daniel Rigsjö

Staffan Nordström

Bengt Nordström


Nils Norrsell, leg. tandläkare leg. psykoterapeut

SES: s ordförande sedan 2009.


Under min utbildning fick jag lära mig att N2 inte var bra, så jag använde det bara i svåra fall. Snart märkte jag att just de svåra fallen nästan alltid lyckades medan det blev en del bakslag p.g.a. reinfektion i de andra. När tandläkare Lennart Telander presenterade sina resultat i Tandläkartidningen 1966 och 1967 blev jag styrkt i min övertygelse att jag gjorde rätt.


Det var med häpnad som jag märkte hur endodontister, sedan rotfyllning i slutet på 1960-talet hade gjorts till en specialitet, på alla sätt motarbetade N2. Jag försvarade metoden bl. a. i Dagens Nyheter 1988. Socialstyrelsen lät då skicka på mig en varning, trots att ingen patient hade klagat och trots att man inte kunde hitta några fel, utan bara lyckade rotfyllningar. Argumentet var att jag hade utsatt mina patienter för ökad risk, något som är osant.


Jag överklagade, men fick gå ända till Europadomstolen innan varningen hävdes och N2 blev CE-märkt och därmed godkänt. Även om man inte hade lyckats skrämma mig fortsatte man att trakassera N2-tandläkare. Trots att Socialstyrelsen har meddelat att det står varje tandläkare fritt att välja N2 så signalerar man i Kunskapsdokumentet att milda antiseptika, t.ex kalciumhydroxid är att föredra. När det resulterar i att mer än varannan tand har kvarståenda infektion tycker vi att det är fel.


Som deltagare i ett av Läkemedelsverket anordnat samrådsmöte för fastställande av riktlinjer för antibiotikaanvändning fick jag gehör för min åsikt att effektiva antiseptika (dvs. inte kalkpasta) ska användas vid rotbehandling. Patientlagen säger nu också tydligt att patienter ska informeras, om det finns en valmöjlighet som kan ha stor betydelse för hälsan, vilket i hög grad gäller alla infektionskänsliga individer.


N2 medför ingen ökad risk enligt utlåtande från Food and Drug Administration i USA, men att avstå från dess goda antiseptiska verkan gör det bevisligen. Kroniska infektioner märks inte, men kan bli akuta, vilket kan leda till livshotande tillstånd, samt tandförluster. Trots att jag nu är pensionerad som tandläkare vill jag verka för att patienter ska kunna få bästa möjliga behandling.


Kontakta Nils Norrsell:

E-post: nilinor@gmail.com

Telefon: 0731-58 57 66

Hemsida: www.nilsnorrsell.se


Copyright © All Rights Reserved