N2-tandläkare

Svenska

Endodontiska

SällskapetSES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta patienter få behålla sina egna tandrötter. Originalet är bättre än ett implantat.N2-tandläkare

För dig som är patient och söker kontakt med en N2-tandläkare finns här några förslag.

 

 

Skåne

Jan Svensson, Västra Storgatan 34, 291 31 Kristianstad. Tfn: 044-10 20 56

Hemsida: www.svensson.praktikertjanst.se

 

Halland

Hans Lennros, Järnvägsgatan 10c, 302 49 Halmstad. Tfn 035-13 07 50

E-post: info@tandlakarelennros.se Hemsida: www.tandlakarelennros.sk-3.se

 

Göteborg

Anne Trolle, Västra Hamngatan 13a, 411 17 Göteborg. Tlf.: 031-40 36 00

Email:info@annestandvard.se www.annestandvard.se

 

Daniel Rigsjö, Götgatan 16 411 05 Göteborg Tlf: 031-802419.  
E-post: dandent@minmail.net Hemsida: www.dittleende.nu

 

Hans Mannerfelt, Vasaplasten 3, 411 25 Göteborg. Tfn: 031-13 40 96

 

Södra Älvsborg

Kjell Karlberg, Österlånggatan 40, 503 37 Borås. Tfn: 0706-12 27 85

E-post: kjell.karlberg@tandlaget.se

 

Uppland

Göran Bergling, Storängstorget 3 B, 184 30 Åkersberga. Tfn: 08-540 250 25, Akut: 0708-540 250


E-post: bergling@tele2.se

 

Stockholm

Artur Bowgird, Stråket 3, 169 35 Solna. Tfn: 08-27 05  70 E-post: artur.bowgird@gmail.com

 

Hans Ersander, Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm. Tfn 08-21 70 80, 0709-21 33 10

E-post: hedent@yahoo.se

 

Svante Nyholm, Riddaregatan 12, 111 35 Stockholm. Tfn 08-611 24 50, 0739-62 01 01

E-post: tandlakarenyhol@tele2.se

 

Bengt Nordström, Spånga Torgväg 6, 16351 Spånga. Tfn: 08 - 36 01 67

Hemsida: www.tbn.se

 

Staffan Nordström, Flygfältsggatan 1, 12823 Skarpnäck. Tfn: 08 - 724 88 08.

Hemsida: www.tandhalsan-skarpnack.se

 

Dalarna

Josef Vigh, Villborgs väg 8, 774 67 Horndal. Tfn: 0226-403 43

E-post: dentitio@teilia.com

 

 

Om du inte finner någon N2-tandläkare ovan i ditt närområde, så är du välkommen att höra av dig till Nils Norrsell, ordf. i SES. Mail: nilinor@gmail.com    Tel. 0731585766.


Onödiga och farliga tandinfektioner


Det finns i Sverige 2.500.000 rotfyllda tänder med kronisk infektion. Socialstyrelsen anlitar jävig expertis.


Bakterierna kan spridas, vara resistenta mot antibiotika och ge allvarliga hälsoproblem. Hos ungdomar misslyckas över 50% av rotyllningar pga. infektion enligt en studie vid Malmö högskola. I Tyskland får tandläkare lära sig att ett bra rotfyllningsmedel ska vara antiseptiskt. I Sverige håller man fast vid icke-antiseptiska material, trots att kronisk tandinfektion är vanlig.


Den svenska modellen för rotbehandling försvaras av jäviga personer som Dag Örstavik med eget patent och Thomas Kvist, som såg till att N2 uteslöts från granskning av rotbehandlingsmetoder, beställd av regeringen.

 

Att stoppa infektion  lokalt i en tandrot är enkelt, om man använder formaldehyd i lämplig koncenteration och dos. Över en miljard N2-rotfyllningar och vetenskapliga studier visar detta. Ändå sprider Socialstyrelsen propaganda: ”Andra inläggspreparat, som formalin...., har inte längre någon plats i den endodontiska behandlingsarsenalen”.


Undermåliga resultat med Örstaviks preparat har gjort att försäljningen har upphört. Ändå ställer sig  Socialstyrelsen bakom hans rekommendation av antiseptika som är verkningslösa mot många farliga mikroorganismer. Han hävdar att ämnet formaldehyd kan ge cancer och allergi, utan att nämna att risken med 2 mg i en tandrot är obefintlig. I vårt blod finns 10-16 mg.


Falska rykten sprids via det s.k. Kunskapsdokumentet. Tandläkare vågar inte följa Tandvårdslagen, som entydigt säger att patienten ska upplysas om alternativ metod. Pålästa patienter, som bett att få behandling med N2, har berättat att deras tandläkare upprört har svarat att ”sånt använder vi verkligen inte”. Den fullkomligt ovetenskapliga attityden, det aggressiva tonläget och förtjusningen i att dra ut bra tandrötter, istället för att bevara dem är ett hån mot både etiken och Tandvårdslagen.


Implantat är både dyrare och ur funktionell synpunkt sämre, men förtjänsten blir större. Så länge Socialstyrelsen fortsätter att rekommendera ineffektiva antiseptika och ger felaktig information om formaldehyd så kommer rotfyllningar även fortsättningsvis att utgöra infektionshärdar, som leder till hälsoproblem, lidande, extra kostnader och dödsfall.


Okunskap, ovetenskap, samt förakt för 60 års beprövad erfarenhet med N2, är i dag ledstjärnan inom ämnet rotfyllning. Det faktum att en av världens främste toxikologer, professor Jeffrey Brent, har gått ed på att ett par mg formaldehyd i en rotkanal inte medför risk för cancer hindrar inte Socialstyrelsens från att varna. De omfattande studier, som visar hur överlägset N2 är, nämns inte. Den som behöver rotfyllning bör inse att de flesta tandläkare är totalt okunniga och vilseledda av diktatoriska maktutövare, som inte är mottagliga för vetenskapliga fakta och som inte vill ha debatt.


Nils Norrsell, Bo Cederblom, Kjell Karlberg, Staffan Nordström, Daniel Rigsjö, Ralph Telander - Svenska Endodontiska Sällskapet.
Bo Cederblom har nyligen  avlidit


Under sina många år som fängelsetandläkare vid Norrtäljeanstalten träffade han många narkomaner och förstod tidigt att deras immunförsvar var nedsatt. Han ställde sig fullständigt oförstående till kritiken mot N2 och menade att tänder borde bevaras så länge som möjligt, och att inget annat än  N2 fungerade som rotfyllning för infektionskänsliga missbrukare. Som en sann människovän ansåg han att de som dömts till fängelse inte borde straffas en gång till med tandutdragningar som stigmatiserade dem.


En stark och tydlig röst har nu tystnat för gott. Bosses älskade sitt yrke. Odontologins historia var ett stort intresse. I boken "Gå till roten med det onda" (förlag Hede, 2010) finns ett kapitel "N2-historia" författat av Bo Cederblom. Nu är kampen över för Bosses del men hans idé om att alltid ha patientens bästa för ögonen lever vidare.

Copyright © All Rights Reserved